XANO informerar om effekter av covid-19

23 mars 2020 18:10

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Konsekvenserna av utbrottet och spridningen av coronaviruset covid-19 har hittills varit begränsade för XANO-koncernen. Till följd av myndighetsbeslut var vår enhet i Kina stängd under en vecka i samband med den kinesiska nyårsledigheten men verksamheten är sedan den 11 februari åter i drift.

För närvarande utgör leveranser till fordonsindustrin ungefär 11 procent av koncernens års­omsättning. När flera större fordonstillverkare nu stänger ner sin produktion, innebär det att delar av vår verksamhet tillfälligt måste anpassas. I enlighet med regelverk avseende korttidspermittering, drar vi därför tills vidare ned på produktionstakten i berörda enheter inom affärsenheten Industrial Products. Åtgärderna omfattar ungefär 160 personer och vi ser dem som temporära insatser för att minimera antalet uppsägningar.

Koncernens övriga verksamhet spänner över många branscher och kundsegment, vilket innebär en god riskspridning. Inom de flesta områden har våra företag ännu inte upplevt några större störningar avseende in- eller utleveranser och efterfrågan på koncernens produkter har legat på en relativt oförändrad nivå. Vår beredskap för omställning med kort varsel är dock hög.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD och koncernchef
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se