XANO investerar i Unnaryd

26 mars 2013 10:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

I december 2012 förvärvade XANO de båda Unnaryds-företagen ÅGES och ITB Teknik. ÅGES verksamhet är huvudsakligen koncentrerad till pressgjutning av aluminiumdetaljer till främst fordonsindustrin. ITB Teknik arbetar med förädling av aluminiumgjutgodset genom bearbetning och montering. Sammantaget omsätter företagen ca 400 MSEK och har 250 anställda.

Till följd av den allmänna konjunkturnedgången minskade produktionsvolymerna i de båda företagen något mot slutet av 2012. Med många nya uppdrag på gång bedöms dock förutsättningarna för en positiv utveckling på längre sikt som mycket goda. Mot bakgrund av detta väljer XANO att den närmaste tiden investera totalt ca 25 MSEK i verksamheterna i Unnaryd. Projektet omfattar tillbyggnation av de båda företagens respektive produktionslokaler samt investering i gjutmaskin och bearbetningsutrustning.

Kapacitetsutökningen i Unnaryd är en del av XANOs strategi att genom långsiktiga investeringar utveckla nischade teknikföretag. Med stöd av den nya koncerntillhörigheten skapas förutsättningar för ÅGES/ITB Teknik att öka försäljningsandelen till andra branscher än fordonsindustrin och på nya geografiska marknader.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se