XANO överväger utdelning och separatnotering av affärsenhet

25 november 2013 10:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Styrelsen i XANO Industri AB överväger att föreslå att årsstämman beslutar om avknoppning och utdelning till aktieägarna av bolagen inom affärsenheten Precision Components. Moderbolaget i den avknoppade koncernen avser att ansöka om separat notering på någon av börslistorna.

Bakgrunden till övervägandet är att förutsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet bedöms vara bättre om verksamheten bedrivs i två separata, självständiga enheter. Styrelsens bedömning är att avknoppningen också kommer att tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde.

XANO förvärvade i december 2012 de båda industriföretagen ÅGES och ITB Teknik i Unnaryd. Förvärven föranledde en omorganisation inom XANO-koncernen innebärande att de båda nyförvärvade bolagen tillsammans med Segerströms och Värnamo Industri bildade en ny affärsenhet, Precision Components. ÅGES/ITB Teknik har haft en kraftig volymtillväxt under året och i våras beslutades om kapacitetsutökning i Unnaryd. Även för Segerströms och Värnamo Industri har utvecklingen varit positiv. Affärsenhetens verksamhet är koncentrerad till komponenttillverkning genom pressgjutning och skärande bearbetning av metall i större serier med hög andel försäljning till fordons­industrin. Omsättningen uppgår till ca 600 MSEK och antalet anställda är ca 340.

Utdelningen avses ske enligt Lex Asea, vilket innebär att aktieägarna i XANO erhåller aktier i det avknoppade bolaget som utdelning och att denna är skattefri för mottagaren. Den föranleder inte heller någon uttagsbeskattning för XANO.

Mer information lämnas vid senare tillfälle, dock senast i samband med att boksluts­kommunikén för 2013 offentliggörs den 13 februari 2014.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se