XANO planerar VD-skifte

13 februari 2014 12:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Sune Lantz har efter nästan 30 år i koncernen, varav 12 år som VD för moderbolaget, kommit överens med XANOs styrelse om att lämna sitt uppdrag för nya utmaningar.

Överenskommelsen innebär att Sune Lantz avgår från VD-posten vid halvårsskiftet 2014. Vice VD Lennart Persson kommer att tillträda som ny VD. Lennart Persson har under 16 år innehaft olika ledande befattningar inom XANO-koncernen och varit vice VD i moderbolaget sedan 2005.

Sune Lantz kommer att övergå till styrelsearbete och särskilda uppdrag i några noterade koncerner. Vid XANOs årsstämma den 8 maj 2014 kommer Sune Lantz att föreslås för val till styrelsen. Sune Lantz är sedan tidigare vald till arbetande styrelseordförande i den bolagsgrupp som XANO avser att dela ut till aktieägarna och separatnotera.

”Efter många år som ledande befattningshavare i samma börsbolag känns tiden mogen att lämna över stafettpinnen till en kollega som jag haft ett gott samarbete med”, säger Sune Lantz. ”Det är också positivt att få möjligheten att vara fortsatt engagerad i berörda koncerner via en styrelseroll.”

Tord Johansson, huvudägare och styrelseordförande, kommenterar: ”Sune har under en lång tid framgångsrikt varit delaktig i utvecklingen av XANO, och tidigare ITAB, från åttiotalets lilla verkstadsgrupp till dagens två industrikoncerner med över 5 miljarder i omsättning. Det är en styrka att kunna utnyttja den erfarenheten ytterligare en tid. Utöver styrelseengagemanget i XANO och dess avknoppning, kommer Sune att föreslås för val till ITABs styrelse vid stämman den 7 maj 2014.” 

 

  KONTAKT:  
Tord Johansson, styrelseordförande, tel 070 676 39 00
Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00