XANO publicerar årsredovisning för 2006

12 april 2007 13:38

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  Årsredovisning 2006

 

XANOs årsredovisning för 2006 finns nu tillgänglig på www.xano.se.

Den tryckta versionen är under distribution och kan även beställas via hemsidan under ”Finansiell information”, per e-post info@xano.se eller per telefon 036-31 22 00.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se