XANO:s styrelse föreslår utdelning och separatnotering av affärsenhet

12 december 2013 13:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Styrelsen i XANO Industri AB har nu fattat beslut om att lägga fram förslaget om avknoppning och utdelning till aktieägarna av bolagen inom affärsenheten Precision Components för avgörande vid årsstämman i maj 2014. Moderbolaget i den avknoppade koncernen avser att ansöka om separat notering på First North.

Mer information lämnas i samband med kallelse till årsstämman.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se