XANO slutför förvärv av bearbetningsföretag

29 februari 2012 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO har via dotterbolag fullföljt förvärv av samtliga aktier i Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB i enlighet med tidigare princip­överenskommelse.

Kungsörs Mekaniska är specialiserat på invändig bearbetning, främst precisions­borrning, och är unikt i Norden inom sin nisch. Albins Mekaniska arbetar med legotillverkning inom skärande bearbetning av främst större produkter i korta serier. Sammantaget sysselsätter företagen ungefär 40 personer och omsätter ca 60 MSEK med en rörelsemarginal runt 20 procent.

Bolagen kommer att ingå i XANOs affärsenhet Precision Technology och konsolideras i koncernen från den 1 januari 2012. Köpeskillingen, som betalats kontant, uppgick till 115 MSEK. Med avdrag för förvärvade likvida medel, påverkas koncernens kassaflöde med 93 MSEK. De förvärvade bolagens balansomslutning uppgår till ca 70 MSEK, varav ca 54 MSEK utgör eget kapital.

Genom förvärven tillförs XANO-koncernens befintliga verksamheter inom skärande bearbetning ytterligare kompetens och tillgång till nya marknadssegment.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se