XANO slutför förvärv av Canline

25 mars 2015 14:15

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO har idag via dotterbolag tecknat ett slutligt avtal om förvärv av Canline Holding B.V. Utöver moderbolaget omfattar koncernen fyra rörelsedrivande företag: Canline Magnetics, Canline Systems, Bakeline Systems och Canline USA. De europeiska enheterna är belägna i Bladel, Nederländerna.

Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av automations­utrustning, främst transportörsystem till industrin för lock- och burkhantering. Dessutom tillverkas och säljs magneter för industriellt bruk. Gruppens årsomsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 8 MEUR med en rörelsemarginal runt 20 procent.

Köpeskillingen, som betalas kontant, uppgår till 6,5 MEUR. De förvärvade bolagens balansomslutning uppgår till ca 3 MEUR, varav 1,2 MEUR utgör eget kapital. Bolagen kommer att ingå i XANOs affärsenhet Industrial Solutions och konsolideras i koncernen från den 1 april 2015.

Canlines sortiment av transportörsystem angränsar till NPBs automationsutrustning för lockhantering och kompletterar Fredriksons transportörlösningar till förpacknings­industrin. Genom förvärvet tillförs befintliga verksamheter inom affärsenheten Industrial Solutions dessutom ytterligare kompetens och tillgång till nya marknads­segment. Ett nära samarbete mellan företagen stärker de enskilda enheterna och innebär också att de med gemensamma resurser kan erbjuda marknadens mest kompletta lösningar och kapacitet att genomföra omfattande automationsuppdrag. 

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se