XANO slutför förvärv av Jorgensen Engineering A/S

24 november 2016 13:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Efter en bekräftande due diligence har XANO idag slutfört förvärvet av Jorgensen Engineering A/S.

Jorgensen är ett ledande internationellt automationsföretag som levererar och integrerar utrustning och kompletta förpackningshanteringssystem. Jorgensen erbjuder ett brett sortiment av teknikledande förpackningsmaskiner och lösningar till kunder inom segmenten mjölkpulver, livsmedel, läkemedel och djurfoder. Företaget är beläget i Odense, Danmark, och har ca 110 anställda. Under räkenskapsåret 2015/2016 uppgick omsättningen till 275 MDKK med en rörelsemarginal om ca 13 procent.

Köpeskillingen, som har betalats kontant, uppgår till 245 MDKK på skuldfri basis. Förvärvet förväntas bidra med 3:50 SEK i resultat per aktie på årsbasis.

Jorgensen kommer att ingå i XANOs affärsenhet Industrial Solutions. Företagets sortiment angränsar till och kompletterar såväl Fredriksons och Canlines transportörlösningar till förpackningsindustrin som NPBs automationsutrustning för lockhantering. Genom förvärvet tillförs befintliga verksamheter inom affärsenheten ytterligare kompetens och tillgång till nya marknadssegment. Ett nära samarbete mellan företagen stärker de enskilda enheterna och innebär också att de med gemensamma resurser kan erbjuda marknaden kompletta lösningar och kapacitet att genomföra omfattande automationsuppdrag.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se