XANO tecknar avsiktsförklaring med GP Förvaltnings AB

28 januari 2008 15:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har idag tecknat en avsiktsförklaring med GP Förvaltnings AB, som är ett helägt dotterbolag till Nordstjernan Investment AB. XANO och GP ska gemensamt undersöka förutsätt­ningarna för att genomföra en affär som innebär att GP förvärvar ett antal av XANOs företag inom affärsområde Industri. Företagen är Bladhs Plast Bredaryd AB, Bladhs Plast Gislaved AB, Bladhs Eesti AS, Inmedic AB och Inmedic AS med en total omsättning om 250 MSEK under 2007.

De aktuella bolagens verksamhet består av formsprutning och montering av plastdetaljer och system för främst personbilar och medicintekniska applikationer. GPs verksamhet omfattar formsprutning av plastdetaljer för främst livsmedelsapplikationer och medicinteknik.

GP kommer under februari månad att genomföra en så kallad due dilligence-process. Förutsatt att förvärvsprocessen löper planenligt, beräknas ett köpeavtal kunna tecknas i mitten av mars.

Försäljningen är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet och bygga starka affärsenheter där synergier kan tillvaratas på ett bra sätt. En eventuell affär medför ett kapitaltillskott som skapar förutsättningar för fortsatta strategiska företagsförvärv för XANO.

Ett förvärv av de aktuella bolagen passar väl in i GPs strategi att växa inom formsprutning av plast. Genom en affär skapas en stark företagsgrupp med goda utvecklingsmöjligheter.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se