XANO tecknar avtal om försäljning av dotterbolag inom affärsenhet Plastic Components

1 oktober 2010 08:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har tecknat avtal om försäljning av Bladhs Industri AB med dotterbolagen Bladhs Plast Bredaryd AB, Bladhs Plast Gislaved AB, Bladhs Eesti AS och Profilspecialisten AB till Talent Plastics AB. Bolagen ingår i XANOs affärsenhet Plastic Components och omsätter totalt ca 240 MSEK på årsbasis med en rörelsemarginal på ca fem procent. 210 anställda berörs av affären. Avyttrade tillgångar och skulder beräknas uppgå till 190 MSEK respektive 150 MSEK, varav räntebärande skulder utgör ca 105 MSEK. Köpeskillingen, som erläggs kontant på tillträdesdagen, uppgår till 46 MSEK och medför en mindre realisationsvinst. Tillträdesdagen är bestämd till den 1 november 2010, vilket innebär att resultateffekten under innevarande år är begränsad. Transaktionen är villkorad av godkännande i parternas respektive styrelser under oktober.

De aktuella bolagens verksamhet omfattar formsprutning och montering av plastdetaljer samt extrudering av plastprofiler. Försäljningen medför ett ökat kapitalutrymme och är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet och bygga starka affärsenheter där synergier kan tillvaratas på ett bra sätt.

Talent Plastics verksamhet består av formsprutning, extrudering och bearbetning av plast. Förvärvet av de aktuella bolagen passar väl in i Talent Plastics strategi att växa inom utvalda segment. Genom affären skapas en stark företagsgrupp med goda utvecklingsmöjligheter.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se