XANO tecknar principöverenskommelse om förvärv i Nederländerna

25 februari 2015 08:45

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO har via dotterbolag tecknat en principöverenskommelse om förvärv av Canline Holding B.V. med dotterföretag.

Utöver moderbolaget Canline Holding, omfattar koncernen fyra rörelsedrivande företag: Canline Magnetics, Canline Systems, Bakeline Systems och Canline USA. De europeiska enheterna är belägna i Bladel, Nederländerna.

Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av automations­utrustning, främst transportörsystem till industrin för lock- och burkhantering. Dessutom tillverkas och säljs magneter för industriellt bruk. Gruppens årsomsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 8 MEUR och genererat ett gott resultat.

Överlåtelsedetaljer och köpeskilling är villkorade av utfallet av pågående förvärvs­process, vilken väntas kunna slutföras inom två månader. Mer information kommer att lämnas i samband med detta.

Canlines sortiment av transportörsystem angränsar till NPBs automationsutrustning för lockhantering och kompletterar Fredriksons transportörlösningar till förpacknings­industrin. Genom förvärvet tillförs befintliga verksamheter inom XANOs affärsenhet Industrial Solutions dessutom ytterligare kompetens och tillgång till nya marknads­segment. Ett nära samarbete mellan företagen stärker de enskilda enheterna och innebär också att de med gemensamma resurser kan erbjuda marknadens mest kompletta lösningar och kapacitet att genomföra omfattande automationsuppdrag. 

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se