XANO tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport

3 november 2008 14:45

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Styrelsen i XANO Industri AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2008. Ny dag och tidpunkt för publicering är den 5 november 2008 kl. 15.00.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se