XANO träffar slutuppgörelse avseende Baltic Components

4 maj 2007 13:16

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO Industri AB har idag träffat slutuppgörelse om tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av AS Baltic Components i maj 2005.

Köpeskillingen, som erläggs dels kontant och dels med 27 000 XANO-aktier av serie B, uppges av avtalsmässiga skäl inte. XANOs styrelse har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om rätt för bolaget att överlåta egna aktier i samband med förvärv. Med avdrag för bolagets kvarvarande innehav i egna aktier, 170 000 av serie B, medför överlåtelsen en ökning av antalet utestående aktier med 0,4 procent till 6 743 200.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se