Första dag för handel efter uppdelning av aktier

8 juni 2017 08:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Från och med idag den 8 juni 2017 handlas XANO Industri B (XANO B) efter aktieuppdelning.

XANOs årsstämma beslutade den 10 maj 2017 om en ökning av antalet aktier genom aktieuppdelning (split 2:1), innebärande att varje befintlig aktie delas upp i två nya av samma slag. Avstämningsdag för aktieuppdelningen är den 9 juni 2017. Aktier som erhålls genom aktieuppdelningen beräknas vara registrerade på respektive innehavares konto den 12 juni 2017. Det nya instrumentets ISIN-kod är SE0009973449 (tidigare SE0000119224).

Efter uppdelningen uppgår totalt antal registrerade aktier i bolaget till 14 093 490, varav 3 644 400 av serie A och 10 449 090 av serie B. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 46 893 090. Bolaget innehar 280 000 egna aktier av serie B.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se