XANO förvärvar företag inom skärande bearbetning

1 juli 2019 17:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANO har idag, via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i AB Kuggteknik i Leksand.

Kuggteknik arbetar med skärande bearbetning och har specialistkompetens avseende tillverkning av kuggförsedda produkter i metalliska material. Verksamheten förfogar över resurser för produktion av såväl prototyper som stora volymer till snäva toleranser. Kunderna finns främst inom segmenten verktygs- och maskintillverkning, medicinteknik, förpackningsindustri och försvar. Företaget har 25 anställda och omsätter 30 MSEK.

Kuggteknik kommer att ingå i XANOs affärsenhet Precision Technology och kompletterar befintlig verksamhet hos Mikroverktyg. Mikroverktyg är specialiserat på finmekaniska komponenter och transmissionsdetaljer som kugghjul, splines och kuggstänger. Tillverkningen omfattar också fixturer, prototyper, verktyg, mätdon och andra metalldetaljer med höga precisionskrav till bland annat fordons-, flyg- och försvarsindustrin. Genom förvärvet av Kuggteknik tillförs ytterligare teknikkompetens och tillgång till nya marknadssegment.

Konsolidering sker från och med den 1 juli 2019. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på XANOs resultat per aktie.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD och koncernchef
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se