Delårsrapport Q1-Q2 2019

  Delårsperioden
    Nettoomsättningen var 1 145 MSEK (1 045)
    Rörelseresultatet uppgick till 145 MSEK (122)
    Resultat före skatt uppgick till 136 MSEK (115) 
    Resultat efter skatt uppgick till 106 MSEK (90)
    Resultat per aktie var 3:80 SEK (3:22)
       
  Andra kvartalet
    Nettoomsättningen var 581 MSEK (541)
    Rörelseresultatet uppgick till 74 MSEK (61)
    Resultat före skatt uppgick till 69 MSEK (59) 
    Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (47)
    Resultat per aktie var 1:93 SEK (1:67)
       
  Viktiga händelser under perioden
    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni
       
  Händelser efter periodens slut
    Förvärv av Kuggteknik
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten

Bokslutskommuniké 2018

  Helåret
    Nettoomsättningen var 2 044 MSEK (1 663)
    Rörelseresultatet uppgick till 236 MSEK (220)
    Resultat före skatt uppgick till 219 MSEK (200) 
    Resultat efter skatt uppgick till 171 MSEK (158)
    Resultat per aktie var 12:27 SEK (11:44)
       
  Fjärde kvartalet 
    Nettoomsättningen var 549 MSEK (432)
    Rörelseresultatet uppgick till 63 MSEK (54)
    Resultat före skatt uppgick till 57 MSEK (50)
    Resultat efter skatt uppgick till 45 MSEK (42)
    Resultat per aktie var 3:23 SEK (3:07)
       
  Viktiga händelser under året
    Förvärv av Blowtech Group slutfördes
    Nederländska Polyketting förvärvades
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten