Delårsrapport Q1-Q3 2017

  Delårsperioden
    Nettoomsättningen var 1 231 MSEK (783)
    Rörelseresultatet uppgick till 166 MSEK (86)
    Resultat före skatt uppgick till 150 MSEK (79) 
    Resultat efter skatt uppgick till 116 MSEK (61)
    Resultat per aktie var 8,37 SEK (4,43)
       
  Tredje kvartalet
    Nettoomsättningen var 378 MSEK (226)
    Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (24)
    Resultat före skatt uppgick till 50 MSEK (21) 
    Resultat efter skatt uppgick till 39 MSEK (16)
    Resultat per aktie var 2,76 SEK (1,16)
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten

Bokslutskommuniké 2016

  HELÅRET
  Kvarvarande verksamhet
    Nettoomsättningen var 1 052 MSEK (1 052)
    Resultat före skatt uppgick till 92 MSEK (85)  
    Resultat efter skatt uppgick till 70 MSEK (66)
    Resultat per aktie var 10,20 SEK (9,60)
  Koncernen som helhet
    Nettoomsättningen var 1 052 MSEK (1 052)
    Resultat före skatt uppgick till 92 MSEK (97)
    Resultat efter skatt uppgick till 70 MSEK (78)
    Resultat per aktie var 10,20 SEK (11,45)
       
  FJÄRDE KVARTALET 
  Kvarvarande verksamhet
    Nettoomsättningen var 269 MSEK (267)
    Resultat före skatt uppgick till 13 MSEK (15)
    Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (12)
    Resultat per aktie var 1,35 SEK (1,75)
  Koncernen som helhet
    Nettoomsättningen var 269 MSEK (267)
    Resultat före skatt uppgick till 13 MSEK (15)
    Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (12)
    Resultat per aktie var 1,35 SEK (1,75)
       
  Viktiga händelser under året
    Förvärv av Jorgensen Engineering A/S
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten