Bokslutskommuniké 2018

  Helåret
    Nettoomsättningen var 2 044 MSEK (1 663)
    Rörelseresultatet uppgick till 236 MSEK (220)
    Resultat före skatt uppgick till 219 MSEK (200) 
    Resultat efter skatt uppgick till 171 MSEK (158)
    Resultat per aktie var 12:27 SEK (11:44)
       
  Fjärde kvartalet 
    Nettoomsättningen var 549 MSEK (432)
    Rörelseresultatet uppgick till 63 MSEK (54)
    Resultat före skatt uppgick till 57 MSEK (50)
    Resultat efter skatt uppgick till 45 MSEK (42)
    Resultat per aktie var 3:23 SEK (3:07)
       
  Viktiga händelser under året
    Förvärv av Blowtech Group slutfördes
    Nederländska Polyketting förvärvades
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten