Delårsrapport Q1-Q3 2018

  Delårsperioden
    Nettoomsättningen var 1 495 MSEK (1 231)
    Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (166)
    Resultat före skatt uppgick till 162 MSEK (150) 
    Resultat efter skatt uppgick till 126 MSEK (116)
    Resultat per aktie var 9:04 SEK (8:37)
       
  Tredje kvartalet
    Nettoomsättningen var 450 MSEK (378)
    Rörelseresultatet uppgick till 51 MSEK (52)
    Resultat före skatt uppgick till 47 MSEK (50) 
    Resultat efter skatt uppgick till 36 MSEK (39)
    Resultat per aktie var 2:60 SEK (2:76)
       
  Viktiga händelser under perioden
    Förvärv av Blowtech Group slutfördes
    Nederländska Polyketting förvärvades
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten

Bokslutskommuniké 2017

  Helåret
    Nettoomsättningen var 1 663 MSEK (1 052)
    Rörelseresultatet uppgick till 220 MSEK (96)
    Resultat före skatt uppgick till 200 MSEK (92) 
    Resultat efter skatt uppgick till 158 MSEK (70)
    Resultat per aktie var 11,44 SEK (5,09)
       
  Fjärde kvartalet 
    Nettoomsättningen var 432 MSEK (269)
    Rörelseresultatet uppgick till 54 MSEK (10)
    Resultat före skatt uppgick till 50 MSEK (13)
    Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (9)
    Resultat per aktie var 3,07 SEK (0,66)
       
  Viktiga händelser under året
    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni
    I december tecknade XANO avtal om förvärv av Blowtech Group AB
       
  Händelser efter balansdagen
    Den 2 januari 2018 slutfördes förvärvet av Blowtech Group
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten