Delårsrapport Q1-Q2 2018

  Delårsperioden
    Nettoomsättningen var 1 045 MSEK (853)
    Rörelseresultatet uppgick till 122 MSEK (114)
    Resultat före skatt uppgick till 115 MSEK (100) 
    Resultat efter skatt uppgick till 90 MSEK (77)
    Resultat per aktie var 6:44 SEK (5:61)
       
  Andra kvartalet
    Nettoomsättningen var 541 MSEK (443)
    Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (62)
    Resultat före skatt uppgick till 59 MSEK (52) 
    Resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (40)
    Resultat per aktie var 3:33 SEK (2:94)
       
  Viktiga händelser under perioden
    Förvärv av Blowtech Group slutfördes
    Nederländska Polyketting förvärvades
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten