Delårsrapport Q1-Q3 2017

  Delårsperioden
    Nettoomsättningen var 1 231 MSEK (783)
    Rörelseresultatet uppgick till 166 MSEK (86)
    Resultat före skatt uppgick till 150 MSEK (79) 
    Resultat efter skatt uppgick till 116 MSEK (61)
    Resultat per aktie var 8,37 SEK (4,43)
       
  Tredje kvartalet
    Nettoomsättningen var 378 MSEK (226)
    Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (24)
    Resultat före skatt uppgick till 50 MSEK (21) 
    Resultat efter skatt uppgick till 39 MSEK (16)
    Resultat per aktie var 2,76 SEK (1,16)
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten