Delårsrapport Q1-Q2 2019

  Delårsperioden
    Nettoomsättningen var 1 145 MSEK (1 045)
    Rörelseresultatet uppgick till 145 MSEK (122)
    Resultat före skatt uppgick till 136 MSEK (115) 
    Resultat efter skatt uppgick till 106 MSEK (90)
    Resultat per aktie var 3:80 SEK (3:22)
       
  Andra kvartalet
    Nettoomsättningen var 581 MSEK (541)
    Rörelseresultatet uppgick till 74 MSEK (61)
    Resultat före skatt uppgick till 69 MSEK (59) 
    Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (47)
    Resultat per aktie var 1:93 SEK (1:67)
       
  Viktiga händelser under perioden
    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni
       
  Händelser efter periodens slut
    Förvärv av Kuggteknik
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten