Delårsrapport Q1-Q3 2018

  Delårsperioden
    Nettoomsättningen var 1 495 MSEK (1 231)
    Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (166)
    Resultat före skatt uppgick till 162 MSEK (150) 
    Resultat efter skatt uppgick till 126 MSEK (116)
    Resultat per aktie var 9:04 SEK (8:37)
       
  Tredje kvartalet
    Nettoomsättningen var 450 MSEK (378)
    Rörelseresultatet uppgick till 51 MSEK (52)
    Resultat före skatt uppgick till 47 MSEK (50) 
    Resultat efter skatt uppgick till 36 MSEK (39)
    Resultat per aktie var 2:60 SEK (2:76)
       
  Viktiga händelser under perioden
    Förvärv av Blowtech Group slutfördes
    Nederländska Polyketting förvärvades
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten