Delårsrapport Q1-Q2 2017

  Delårsperioden
    Nettoomsättningen var 853 MSEK (557)
    Rörelseresultatet uppgick till 114 MSEK (62)
    Resultat före skatt uppgick till 100 MSEK (58) 
    Resultat efter skatt uppgick till 77 MSEK (45)
    Resultat per aktie var 5,61 SEK (3,27)
       
  Andra kvartalet
    Nettoomsättningen var 443 MSEK (295)
    Rörelseresultatet uppgick till 62 MSEK (36)
    Resultat före skatt uppgick till 52 MSEK (36) 
    Resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (28)
    Resultat per aktie var 2,94 SEK (2,01)
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten