Delårsrapport Q1 2018

  Första kvartalet
    Nettoomsättningen var 504 MSEK (410)
    Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (52)
    Resultat före skatt uppgick till 56 MSEK (48) 
    Resultat efter skatt uppgick till 43 MSEK (37)
    Resultat per aktie var 3:11 SEK (2:67)
    Förvärv av Blowtech Group slutfördes
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten