Affärskoncept

Affärsidé

XANO ska utveckla, förvärva och driva tillverkande verksamheter med unika eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster. XANO ska äga nischade teknikföretag med industrin i Europa som huvudmarknad. XANO ska skapa värde för aktieägarna genom utövande av såväl aktivt ägande som målstyrning.

Strategi

XANO ska utveckla, förvärva och driva nischade företag och genom aktivt ägande skapa mervärde för aktieägarna. Tillverkningen ska ha ett högt teknikinnehåll med syfte att tillgodose kundens behov. För detta krävs att XANO arbetar inom väl definierade nischer. Servicenivå och leveransberedskap ska vara hög. Företagen ska eftersträva långa och varaktiga relationer med såväl kunder som leverantörer. XANO ska ha en tillräckligt stor marknadsandel inom respektive nisch för att vara en intressant partner för både kunder och leverantörer.

Vision

XANO ska vara en ledande aktör inom utvalda marknadssegment. XANO ska skapa starka enheter av företag, där samordningsfördelar utnyttjas optimalt.

Finansiella mål

XANOs organiska tillväxt ska ligga på en högre nivå än den generella marknadstillväxten. Tillväxt ska också ske genom förvärv av verksamheter och företag. Vinstmarginalen ska uppgå till åtta procent över tid. Soliditeten ska överstiga 30 procent.