Cipax

Specialist inom rotationsgjutning

Cipax utvecklar, tillverkar och säljer komponenter och system genom rotationsgjutning i miljövänliga, återvinningsbara plastmaterial. Primära produktsegment är båtar, artiklar för fordon och infrastruktur samt industritankar och flytelement. Tillverkningen karaktäriseras av kostnadseffektivitet för små serier genom låga verktygskostnader och flexibel produktion. Flexibiliteten i produktutformningen möjliggör framställning av komplexa artiklar. Exempel på kundspecifika produkter är olika sorters tankar, rör och kåpor med krav som värme- respektive köldbeständighet och kemisk resistens. Förutom kundspecifik tillverkning, som svarar för hälften av omsättningen, arbetar företagen med egenutvecklade produkter inom segmenten båt, marin och industri. Huvuddelen av leveranserna sker till ledande företag i Norden och Baltikum inom branscher som marin, fordon och övrig teknikindustri.

Kontaktuppgifter

  Cipax AB
Stinsvägen 11
SE-763 93  Skebobruk
  Telefon     +46 (0)143 296 00
  Epost   info@cipax.com
  Webb   www.cipax.se
Till Cipax webbplats
  Cipax AS
Holtermoen 12
NO-1940  Bjørkelangen
  Telefon     +47 63 85 30 00
  Epost   bjorkelangen@cipax.com
  Webb   www.cipax.com
  Cipax Eesti AS
Nurme 5
EE-90801  Taebla
  Telefon     +372 472 44 30
  Epost   estonia@cipax.com
  Webb   www.cipax.com
  Cipax Oy
Pulttitie 18
FI-00880  Helsingfors
  Telefon     +358 (0)9 727 60 06
  Epost   info@cipax.com
  Webb   www.cipax.com