Fredriksons banbrytande system för förpackningsindustrin

Flexibelt modulsystem

Fredriksons tillverkar egenutvecklade bansystem samt kedjor till livsmedels- och mejeriindustrin. Lösningarna inkluderar såväl transportör- och hanteringssystem som kontroll- och mjukvarulösningar. 

2013 lanserade Fredriksons ett nytt, egenutvecklat bansystem med moduluppbyggnad, som mottogs väl på marknaden. Kunderna finns bland ledande företag inom förpackningsindustrin över hela världen.
     Bansystemet är utvecklat hos Fredriksons i Vadstena och produceras både där och vid Fredriksons enhet i Suzhou, Kina.
     Fredriksons bansystem byggs av moduler, vilket innebär att det enkelt kan anpassas efter kundernas behov och förutsättningar. Systemen kan byggas ut efterhand för att klara ökade produktionsvolymer. Moduluppbyggnaden underlättar också både montage och service.
     Fredriksons produktportfölj består bland annat av pakettransportörer, ackumulatorer, vertikaltransportörer samt hissar. Dessa kan monteras för att nyttja ytorna optimalt, exempelvis genom att bygga på höjden.

Systemen hanterar både primärförpackningar, d v s de förpackningar som är i direktkontakt med produkten, och sekundärförpackningar, som i sin tur innehåller produkter i sina respektive primärförpackningar. Sekundärförpackningens uppgift är att underlätta transport och lagring. 
     Efterfrågan på Fredriksons bansystem har varit god sedan lanseringen och bolaget har tecknat viktiga order för leverans under 2014, framför allt på den nordiska marknaden men även i Kina. Dessa omfattar bland annat ett omfattande system till en större livsmedelstillverkare. En livsmedelsproducent i Kina har tecknat avtal om ett av världens längsta bansystem i sitt slag – 4,5 kilometer.