Industrial Products

Verksamheten inom Industrial Products omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av såväl kundspecifika som egna komponenter och system framställda genom rotationsgjutning, formsprutning och formblåsning.