Jorgensen tillför ytterligare automationskompetens

Automationsutrustning och kompletta förpackningshanteringssystem

Jorgensen är ett ledande internationellt automationsföretag som levererar och integrerar utrustning och kompletta förpackningshanteringssystem. Jorgensen erbjuder ett brett sortiment av teknikledande förpackningsmaskiner och lösningar till kunder inom segmenten mjölkpulver, livsmedel, läkemedel och djurfoder.

Affärsenheten Industrial Solutions har genom förvärvet tillförts ytterligare kompetens och tillgång till nya marknadssegment. Ett nära samarbete mellan företagen inom affärsenheten stärker de enskilda enheterna och innebär också att de med gemensamma resurser kan erbjuda marknaden kompletta lösningar och kapacitet att genomföra omfattande automations­uppdrag.