XANO i korthet

XANO-koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA.

Företagen arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom respektive teknikområde. Varje enhet är lokalt förankrad och utvecklas efter egna förutsättningar. Samtidigt skapar koncerntillhörigheten samordningsfördelar för företagen och deras kunder.

Koncernens verksamhet är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology. 

  XANO_produkter.jpg

 

Historik

XANO:s historia tar sin början redan 1937. Den startade med neontillverkning i en liten lokal på Torpa i Jönköping.

1979 köpte entreprenören Tord Johansson in sig i företaget som då omsatte ca 10 MSEK. Under 80-talet utformades affärsidén som utgör grundstenen i dagens XANO och flera företagsförvärv genomfördes.

Vid börsintroduktionen i december 1988 bestod koncernen av nio företag uppdelade i två affärsområden med en sammanlagd omsättning på drygt 100 MSEK.

LÄS MER