Med hela världen som marknad

Automation på export

I Jönköping, alldeles intill XANOs huvudkontor, ligger automationsföretaget NPB. Här arbetar närmare 40 personer med utveckling, tillverkning och försäljning av automationsutrustning som installeras över hela världen. Produkterna bygger på egenutvecklad, branschunik teknik och företaget har specialistkompetens inom såväl mekanik som konstruktion. 

Automation på export
NPB är en världsledare inom som nisch med automationsutrustning för förpackningshantering och har vunnit förtroende hos kunder i ett stort antal länder. Bolagets huvudmarknader finns i Europa och USA men NPB har nyligen också nått säljframgångar i Asien. Bland kunderna finns både aktörer som sedan länge arbetar storskaligt med helautomatiserade produktionslinor och företag som står redo att automatisera manuella produktionsmoment. 

Global marknadsbearbetning
Att vara verksam på en alltmer globaliserad marknad innebär en stor potential, förutsatt att man även fokuserar på marknadsbearbetning.

     – Interaktionen mellan utveckling, tillverkning och aktiv marknadsnärvaro skapar konkurrensfördelar och goda förutsättningar för ökad lönsamhet, säger Johan Hagstedt, VD på NPB.
     För NPB, vars exportförsäljning utgör huvuddelen av omsättningsvolymen, är det viktigt att kartlägga marknaderna och kund-erna väl. NPB bygger långsiktiga relationer och samarbetar med sina kunder före, 
under och efter leverans av produkter.
     – Vi finns i princip alltid på plats vid installation ute i kundernas anläggningar och erbjuder även service- och underhållstjänster. Syftet är att säkerställa att utrustningen presterar optimalt i kundernas tillverkningsprocesser. Det innebär att vi är flera

medarbetare här på NPB som reser mycket och får möjlighet att lära oss mer om kundernas verksamheter och behov, säger Johan Hagstedt.

Utveckling avgörande för tillväxt
Produktinnovationer är en viktig drivkraft för tillväxt och stärker NPBs kunderbjudande. Genom att kontinuerligt arbeta med både vidareutveckling av det befintliga produktsortimentet och nyutveckling av kompletterande utrustning säkerställer NPB sin position som marknadsledare och stärker konkurrenskraften ytterligare.
     – Vårt arbete med produktutveckling är strategiskt och långsiktigt. Vi har alltid nya projekt och lösningar på gång, berättar Johan Hagstedt.