Mer plats för plast

Kapacitetsförstärkning hos Resinit
Resinits nya monteringshall är en mycket välkommen komplettering med tanke på verksamhetens starka expansion de senaste åren. Nu finns förutsättningar för XANO-koncernens snabbväxande plastbearbetningsföretag i Västervik att fortsätta sin fina utveckling.

Rum för expansion
Under sommaren 2016 flyttade monteringsavdelningen in i den nya fabriksdelen. En av de stora fördelarna var att golvytor frigjordes i produktionen, vilket bland annat gav plats för ytterligare en femaxlig robotfräs med ett verktygsmagasin som rymmer 120 platser. En resursförstärkning som innebär att Resinit säkrar upp sin kapacitet och kan trygga leveranssäkerheten över tid.
       Vidare investerades i en grön lasermärkningsmaskin för permanent märkning av plastdetaljer. Utrustningen är ett värdefullt tillskott till verksamheten med tanke på att kraven avseende spårbarhet ökar inom två av Resinits största kundsegment, medicinteknik och livsmedel.

Mer effektiva flöden
Den mest markanta skillnaden upplever nog ändå de som jobbar med montering, efterarbete och logistik. Fyrdubblad yta, dedikerade monteringsstationer, en tempererad lokal enbart för limning och ett stort renare rum med plats för såväl större serier som ytterligare montage är något av vad den nya utbyggnaden rymmer.
       Det skapar betydligt högre kapacitet och bättre flöden för kompletterande tjänster som montering, limning, tvättning, kittning, paketering, lagerhantering och gradning.

Energieffektiv drift
Tillbyggnadsprojektet omfattade förutom själva lokalerna energieffektiva driftlösningar som t ex LED-belysning, värmestrålande takradiatorer och energisnåla fläktar, något som redan resulterat i en sänkt energiförbrukning med 20 procent.