Mervärden över hela världen

Utökat samarbete mellan Canline och NPB förstärker marknadspositionen

Den stora efterfrågan på kompletta leverantörer fortsätter att vara en dominerande trend inom förpackningssektorn. Ett utökat samarbete mellan Canline och NPB skapar en unik marknadsposition för företagens gemensamma erbjudande med service och installationer över hela världen.

Canline, som tillverkar transportörsystem till industrin för lock- och burkhantering, har ingått i XANO-koncernen sedan 2015. Förvärvet gjordes för att kunna erbjuda mer kompletta lösningar inom affärsenheten Industrial Solutions. Matchningen med NPB:s automationsutrustning för lockhantering var omedelbar men under 2017 stärkte de båda företagen sin gemensamma position på marknaden ytterligare. 

– Vi har haft en fantastisk utveckling tillsammans och får en mycket hög andel av de uppdrag som vi är med och konkurrerar om, säger NPB:s försäljnings- och marknadschef Magnus Wigenstedt. 

Unika fördelar

Inom NPB:s och Canlines marknadsnisch är det ovanligt att kunna erbjuda helhetslösningar, vilket har givit de båda företagen en betydande konkurrensfördel. 

– Antalet uppdrag som vi kan vara med och räkna på har blivit betydligt högre sedan Canlines transportörsystem kom in i bilden. Vi har alltid varit kända på marknaden för att vara en engagerad leverantör och nu stärkte vi det ytterligare genom att bli en mer komplett partner, säger Magnus Wigenstedt. 

NPB och Canline genomför installationer och utför service över hela världen. I det konceptet finns en faktor med utgångspunkt i Industri 4.0, som har skapat en värdefull relation till kunderna. Servicen innefattar nämligen mer än ett klassiskt underhållsavtal. Vid installation kopplas maskinerna till en server, som sedan samlar in en stor mängd övervakande data. Resultatet stäms av varje vecka och rapporteras till kunden. 

– Vi berättar vad som eventuellt behöver rättas till för att deras process ska bli så effektiv som möjligt. Den kontinuerliga dialogen på veckobasis är otroligt värdefull. Vi märker att kunderna värdesätter att de får mer hjälp, att vi är mer tillgängliga och att de exempelvis kan få reservdelar mycket snabbare, konstaterar Magnus Wigenstedt. 

Utveckling genom Industri 4.0

Datainsamlingen från installationerna fungerar också som en intern kompetenshöjning för NPB. Maskinanalyserna skapar goda förutsättningar för ständiga förbättringar och långsiktiga relationer. 

– Vi har lärt oss väldigt mycket om hur maskinerna kan förbättras och har möjlighet att göra värdefulla jämförelser med tidigare kunduppdrag, konstaterar Magnus Wigenstedt. 

Ett signum för NPB har varit att det alltid är företagets egen personal som är på plats och utför såväl installation som service. Det fortsätter man med för att ha kontroll över hela uppdraget och i kombination med datainsamlingen skapa trygghet för beställaren.