NPB

Automationsutrustning för förpackningshantering

NPB konstruerar, tillverkar och säljer automationsutrustning primärt för hantering av lock i metall. Utrustningen baseras på egenutvecklad branschunik teknik och företaget har specialistkompetens inom såväl konstruktion och mekanik som elstyrning. Installationer sker över hela världen till kunder inom framför allt förpackningsindustrin. NPB är främst inriktade på lösningar för lockhantering till burkrelaterade produkter. 

Kontaktuppgifter

  NPB Automation AB
Industrigatan 14 B
SE-553 02  Jönköping
  Telefon     +46 (0)36 290 76 00
  Epost   info@npb.se
  Webb   www.npb.se
Till NPB:s webbplats