Precision Technology

Precision Technology omfattar företag med komponent- och systemtillverkning genom avancerad skärande bearbetning av metall och plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kvalitet och precision.