Resinit

Kvalificerad leverantör av maskinbearbetade plast- och laminatkomponenter

Resinit erbjuder helhetslösningar där mekanisk bearbetning kompletteras med tillhörande tjänster, framför allt montering. Företagets specialitet är svårbearbetade plastmaterial. Som leverantör av detaljer till utrustning för medicin och analys fordras hög precision och stor materialkunskap.

Kontaktuppgifter

  Resinit AB
Polymergatan 7
SE-593 50  Västervik
  Telefon     +46 (0)490 823 20
  Epost   info@resinit.se
  Webb   www.resinit.se
Till Resinits webbplats