Rotational Moulding

Verksamheten inom Rotational Moulding omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av komponenter och system i plast framställda genom rotationsgjutning. Företagen levererar såväl kundspecifika som egenutvecklade produkter.