Stärkt position inom förpackningssektorn

Kompletta lösningar till internationell förpackningsindustri

Koncernens förvärv av nederländska Canline innebar ett viktigt steg i målsättningen att ytterligare bredda produkterbjudandet inom automationsutrustning till den intern­ationella förpackningsindustrin. Tillsammans med systerföretagen NPB, Fredriksons och Jorgensen erbjuder Canline marknadens mest kompletta lösningar. Bolagen ingår i XANOs affärsenhet Industrial Solutions.

Kompletterande sortiment och marknader
Bakgrunden till förvärvet av Canline var framför allt de samordningsfördelar som bedömdes kunna uppnås inom affärs­enheten Industrial Solutions. Canlines sortiment av transportörsystem för lock- och burkhantering är till stora delar parallellt med NPBs automationsutrustning och kompletterar även Fredriksons transportör­lösningar till förpackningsindustrin. Genom förvärvet har NPB och Fredriksons dess­utom tillförts ytterligare specialistkompetens och tillgång till nya marknadssegment. 
    – Canline-organisationen består till stor del av ingenjörer. En av våra främsta styrkor är vår förmåga att lösa kundernas utmaningar. Tillhörigheten i XANO har gett oss ett bättre utgångsläge både vad gäller produktutveckling och marknadsbearbetning. Tillsammans har vi ett mer heltäckande erbjudande, säger Karel Broerse på Canline.

Gemensamma satsningar
Ett nära samarbete mellan företagen stärker de enskilda enheterna och innebär också att de med gemensamma resurser kan erbjuda marknadens mest kompletta lösningar och har kapacitet att genomföra omfattande automationsuppdrag. 
    – Samarbetet ger oss möjlighet att tillsammans vidareutveckla vår starka marknadsposition och dra nytta av vår ledande kompetens som en aktör. Den nya konstellationen ger synergier genom att vi gemensamt har större möjligheter att investera i produktutveckling och försäljningssatsningar. Vi har redan sett ett ökat intresse för vårt samlade erbjudande från kunder, kommenterar Johan Hagstedt, VD på NPB. 
     NPB och Canline har fått en rad förfrågningar och tecknat avtal om gemensamma leveranser till bland annat Australien och Brasilien. Tillsammans har företagen också etablerat en säljorganisation för den asiatiska marknaden. 

XANO ökar på export
NPB, Fredriksons och Canline verkar mot förpackningsindustrin världen över, med en övervägande andel av försäljningen utanför Norden. De senaste åren har även koncernens exportförsäljning som helhet ökat successivt.  
    – Under 2015 utgjorde försäljning utanför Sverige merparten av vår omsättning. Det är framför allt resultatet av en långsiktig strategisk satsning men beror också på att bolagen arbetar inom teknikintensiva och väldigt nischade områden. Deras kompetens och specialisering gör dem ofta till intressanta aktörer för kunder oavsett vilken världsdel de verkar i, säger Lennart Persson, koncernchef på XANO.
    XANO har sedan tidigare flera verksamheter utanför Sverige men Canline är det första koncernbolaget som inte har sin primära förankring i Sverige.