Teknikutveckling hos Mikroverktyg

Mikroverktyg spetsar sitt erbjudande  
Mikroverktyg, med verksamhet i Södertälje och Valskog, har haft en god tillväxt under de senaste åren. Företaget har bland annat fått förtroendet att delta i flera större utvecklingsuppdrag till internationell teknikindustri. Mikroverktyg är specialiserat på nyckelkomponenter 
för transmissioner, exempelvis axlar, splines och kugghjul, samt avancerade finmekaniska artiklar. Dessa komponenter utgör viktiga element i bland annat fordonsindustrins ständiga strävan att framställa mer energieffektiva drivlinor med förbättrad prestanda.
    Mikroverktyg bedriver sedan många år ett aktivt arbete för att ytterligare bredda och spetsa sitt erbjudande. Bolagets produkter efterfrågas och levereras till en allt mer globaliserad marknad.

Stort kunskapskapital 
Kundkraven på snäva toleranser, leveransprecision och kostnadseffektivitet är högt ställda.
    – Vi vidareutvecklar våra kompetenser och investerar kontinuerligt i teknikutveckling och ny tillverkningsteknologi. Det är ett måste för att kunna komma i fråga för tekniskt utmanande uppdrag från exempelvis världsledande fordonstillverkare, säger Kjell Wallin, VD på Mikroverktyg.
    Inom bolaget finns ett stort kunskapskapital inom transmissionsteknologi som utgör en stabil bas att bygga på i strävan att möta tuffare marknadskrav.
    – Våra medarbetare kan nog bäst beskrivas som erfarna och duktiga teknikfantaster. Vi är öppna både för marknadsförändringar och för teknisk utveckling. Det finns en stor drivkraft och vilja att lösa kundernas utmaningar, säger Kjell Wallin.

Trovärdighet på marknaden 
Mikroverktygs tekniska bredd och möjligheten att kunna erbjuda många olika bearbetningsmetoder tilltalar marknaden. Bolagets successivt ökande exportandel under de senaste åren ses som en naturlig utveckling.
    – Vi har involverats i fler och större utvecklingsprojekt hos bland annat fordonstillverkare, primärt i Sverige, övriga Europa och Kina. Mikroverktyg har utvecklats med marknaden. Att jobba mot nya segment kräver ett något förändrat tankesätt i affärs­relationerna. Internationaliseringen har öpp­nat upp marknaden, vilket medför möjligheter men också risker för ökad konkurrens. För oss överväger fördelarna och vi har goda förutsättningar för ytterligare tillväxt framöver, säger Kjell Wallin.