Totalansvar inom förpackningshantering

Inom många branscher frågar kunderna idag efter leverantörer som kan ta totalansvar och leverera kompletta system och anläggningar. Förpackningssektorn är inget undantag. Med tanke på denna konsolideringstrend ligger XANOs förvärv av danska Jorgensen Engineering A/S väl i tiden.
       Automationsföretaget Jorgensen har åtskilliga beröringspunkter med övriga företag i XANOs affärsenhet Industrial Solutions, vilket naturligtvis var det främsta motivet till förvärvet. Här finns förutsättningar för givande kompetensutbyte.
       Jorgensen, som har sin verksamhet i Odense, Danmark, är nischade inom läkemedels- och livsmedelsförpackningar med i princip hela sin omsättning på export. Företagets konkurrensfördelar ligger framför allt i en extrem flexibilitet kombinerad med ett lösningsorienterat förhållningssätt och en målinriktad projektstyrning. Jorgensen genomför installationer över hela världen men Europa utgör huvudmarknaden. Konkurrenterna finns framför allt i Tyskland, Nederländerna och USA.
       – Med XANO i ryggen blir vi starkare och kan skapa oss ett bättre förhandlingsläge gentemot de stora internationella aktörerna, menar företagets VD Jens Nyeng. 

Från enskilda maskiner till totallösningar
Företagets historia daterar tillbaka till 1933 och verksamheten har hela tiden kretsat kring livsmedel. Sedan 1990-talet har Jorgensen utvecklat teknikledande förpackningshanteringssystem, framför allt till kunder inom segmenten mjölkpulver, livsmedel, läkemedel och djurfoder. Det vill säga, utrustning som hanterar allt ifrån påsar, flaskor, glasburkar och konserver till aluminiumtråg, kartonger och hinkar.
       Utvecklingen har gått från fokus på tillverkning av enskilda produkter till leverans av integrerade helhetslösningar.
       – Det innebär att vi istället för att leverera enheterna en och en, kombinerar ett antal maskiner och robotar med varandra, vilket gör att vi får en betydligt större affär, förklarar Jens Nyeng.

Helhetsgrepp
Denna inriktning är helt i linje med NPBs, Canlines och Fredriksons verksamheter. Jorgensen och Fredriksons har det gemensamt att de arbetar med automation kring fyllda förpackningar med kunder främst inom livsmedelsindustrin. Jorgensens maskiner interagerar med robotar över hela produktionslinjen och även med styrning av processerna: från påfyllnad och sterilisering av innehållet via förslutning, visuell avsyning och mätning av tätheten till emballering och palletering.
       För många kundkategorier är det bokstavligt talat livsviktigt att innehållet svarar mot det som står på förpackningen. Därför är spårbarhet, dokumentation och kvalitetskontroll oerhört viktiga kriterier, tillika områden som Jorgensen verkligen behärskar.
       Jorgensen har alltså en värdefull övergripande kompetens, vilken även Fredriksons, NPB och Canline kan ha nytta av i sitt arbete mot förpackningstillverkarna. Med gemensamma resurser har affärsenheten Industrial Solutions möjlighet att erbjuda marknaden kompletta lösningar och kapacitet att genomföra omfattande automationsuppdrag – en viktig konkurrensfördel. Systerföretagen driver ett antal samarbetsprojekt inom områden som produktutveckling, försäljning och inköp.