Värdeord

Drivkraft

Den viktigaste gemensamma nämnaren hos företagen i XANO är entreprenörskap med ett starkt driv. Enheternas organisationer är platta med snabba beslutsvägar och korta tider till lösningar. Ledarskapet är jordnära och närvarande med tydliga krav på delaktighet från alla medarbetare. XANOs roll är att stödja företagen så att den inneboende drivkraften ger bästa möjliga resultat. 

Långsiktighet

XANO tror på starka relationer. Därför investerar koncernen långsiktigt i sina företag. Det ger varje enhet utrymme att utveckla sina resurser. Det återspeglar sig i kontakter med kunder och leverantörer, där långa uppdrag och tätt samarbete leder till framgångsrika projekt. 

Teknikkunnande

Varje företag i XANO är unikt och produkterna spänner över ett brett spektrum, från komponenter i analysinstrument till komplexa förpackningsmaskiner. Företagen är marknadsledande och ligger i framkant i sin nisch. Flera har egenutvecklade produkter som ingen annan levererar. Gemensamt för alla företagen är hög teknisk nivå och servicegrad samt kvalificerad teknisk rådgivning.  

Affärskoncept