Det här är XANO

XANO består av nischade teknikföretag i Sverige, Norge, Estland, Finland, Polen och Kina. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Arbetet sker inom väl definierade nischer och kännetecknas av hög kompetens inom respektive teknikområde. Varje enhet är lokalt förankrad och utvecklas efter egna förutsättningar. Samtidigt skapar koncerntillhörigheten samordningsfördelar för företagen och deras kunder. Koncernens verksamhet är uppdelad i fyra affärsenheter.

Industrial Solutions ─ kontraktsuppdrag inom plåtbearbetning, egenutvecklade transportörsystem och paketeringsmaskiner, handtag, rattar och ställfötter till möbler och butiksinredningar.

Precision Components ─ skärande bearbetning och pressgjutning av metall i större serier med hög andel försäljning till fordonsindustrin.

Precision Technology ─ komponent- och systemtillverkning genom avancerad skärande bearbetning av metall och plast för framställning av detaljer med höga krav på kvalitet och precision.

Rotational Moulding ─ rotationsgjutning av plastprodukter i form av komponenter och system.

Tillverkningen omfattar både kundspecifika och egenutvecklade produkter inom främst nedanstående områden.

 

Branscher_2013

IS_B190
PC_B190
PT_B190

RM_B190

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se