Revisorer

 

Stefan Engdahl
Född 1967.
Auktoriserad revisor,
Ernst & Young, Jönköping.
Stefan Landström Andersson
Född 1963.
Auktoriserad revisor,
Ernst & Young, Jönköping.
   
Enligt gällande bolagsordning för XANO utser årsstämman registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad.


Nuvarande revisorers mandattid sträcker sig fram till och med årsstämman 2014.

 

 

 


 

 

 

 

 

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se