Eva-Lotta_Kraft

Eva-Lotta Kraft

Ledamot
Född 1951, invald i styrelsen 2012.
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, MBA.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Regionchef Alfa Laval, divisionschef Siemens-Elema, strategi- och marknadschef FOI.
Övriga uppdrag i XANOs styrelse: - 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Boule Diagnostics AB, NIBE Industrier AB och Opus Group AB.
Aktieinnehav i XANO: 100.
Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se