Petter_Fagersten

Petter Fägersten

Ledamot
Född 1982, invald i styrelsen 2011.
Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping AB.
Övriga uppdrag i XANOs styrelse: -
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Industrier AS.
Aktieinnehav i XANO: 150 200 B-aktier (eget och närståendes).
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare till följd av anställning i bolag närstående en av huvudägarna.
 

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se