Stig-Olof_Simonsson

Stig-Olof Simonsson

Ledamot
Född 1948, invald i styrelsen 2002.
Huvudsaklig utbildning: Fil. kand.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD SYSteam.
Övriga uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a Simonsson Gruppen AB och TOSITO Invest AB. Styrelseledamot i bl a ITAB Shop Concept AB.
Aktieinnehav i XANO: 181 245 B-aktier (eget och närståendes).
Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se