Kalender

 

  Datum   Tidpunkt   Rapport/aktivitet
  2014
  8 maj     Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014
  8 maj   15:00   Årsstämma i Jönköping
  9 juli     Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
  6 november     Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014
  2015
  12 februari     Bokslutskommuniké 2014

 

 

 

 

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se