2010-07-14 11:00

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010RSS

Delårsperioden
» Nettoomsättningen var 671 MSEK (535)
» Resultat efter skatt uppgick till 31 MSEK (-16)
» Resultat per aktie var 4,60 SEK (-2,30)
» Resultat före skatt uppgick till 42 MSEK (-18)
» Kassaflöde efter investeringar var 36 MSEK (69)
» I slutet av april fick dotterbolaget NPB en order från USA värd 75 MSEK

Andra kvartalet
» Nettoomsättningen var 373 MSEK (270)
» Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (-9)
» Resultat per aktie var 3,15 SEK (-1,30)

VDs kommentar
Under andra kvartalet fortsatte den positiva trenden med kraftigt ökad försäljning, vilket också gav ett bra resultatutfall. Aktivitetsnivån har stigit inom alla de marknadssegment där koncernen verkar och orderstorlekarna har stadigt ökat. Uppväxlingen i volym ställer krav på hög flexibilitet i verksamheterna. Förra årets omställningsarbete har lett till mer vältrimmade organisationer och de flesta av koncernens företag har också lyckats hålla kostnaderna på en rimlig nivå.

 

 

För ytterligare information, kontakta:
»  Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00 Ladda ner:
»  Pressmeddelande (PDF) 
»  Hela rapporten (PDF)

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se