XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika
eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster.

Affärsenheter

Polyketting – transportörsystem och ackumuleringsenheter

Förvärv av Polyketting

Nederländska Polyketting är XANO-koncernens senaste tillskott. Polyketting utvecklar och tillverkar automationsutrustning i form av transportörsystem och ackumuleringsenheter för hantering av framför allt livsmedelsförpackningar. Företaget är nu en del av XANOs affärsenhet Industrial Solutions. Polykettings produkter och system angränsar till systerbolaget Fredriksons automationslösningar för förpackningshantering. 

Mer om Polyketting
 

Senaste rapporter

  PDF-icon_small.png   XANO_2019-Q4_SVE.jpg   Bokslutskommuniké 2019
  PDF-icon_small.png   XANO_2019-Q3_SVE.jpg   Delårsrapport Q1-Q3 2019
  PDF-icon_small.png   XANO_2019-Q2_SVE.jpg   Delårsrapport Q1-Q2 2019
  PDF-icon_small.png   XANO_2019-Q1_SVE.jpg   Delårsrapport Q1 2019
  PDF-icon_small.png   XANO_2018_SVE.jpg   Årsredovisning 2018
           

 

Kommande rapporter

    2020-05-07
Delårsrapport Q1 2020
    2020-07-10
Delårsrapport Q1-Q2 2020
   

Innehåll