XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika
eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster.

Affärsenheter

Polyketting – transportörsystem och ackumuleringsenheter

Förvärv av Polyketting

Nederländska Polyketting är XANO-koncernens senaste tillskott. Polyketting utvecklar och tillverkar automationsutrustning i form av transportörsystem och ackumuleringsenheter för hantering av framför allt livsmedelsförpackningar. Företaget är nu en del av XANOs affärsenhet Industrial Solutions. Polykettings produkter och system angränsar till systerbolaget Fredriksons automationslösningar för förpackningshantering. 

Mer om Polyketting

Finansiell information

Innehåll