XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika
eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster.

Affärsenheter

Polyketting – transportörsystem och ackumuleringsenheter

Förvärv av Polyketting

Nederländska Polyketting är XANO-koncernens senaste tillskott. Polyketting utvecklar och tillverkar automationsutrustning i form av transportörsystem och ackumuleringsenheter för hantering av framför allt livsmedelsförpackningar. Företaget är nu en del av XANOs affärsenhet Industrial Solutions. Polykettings produkter och system angränsar till systerbolaget Fredriksons automationslösningar för förpackningshantering. 

Mer om Polyketting
Blowtech – teknisk formblåsning av plast

Blowtech tillför ytterligare teknikkompetens

Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning av plast. Företaget producerar komplexa komponenter till fordon och anläggningsmaskiner samt för utrustning inom infrastruktur. Genom sin mångåriga erfarenhet av formblåsning har Blowtech skapat sig en mycket stark position på framför allt den nordiska marknaden, där det dominerande kundsegmentet idag är tillverkare av tunga fordon. Blowtech har produktionsanläggningar i svenska Gnosjö och norska Kongsvinger.

Mer om Blowtech
NPB och Canline - automationsutrustning för hantering av lock och burkar i metall

Mervärden över hela världen

Den stora efterfrågan på kompletta leverantörer fortsätter att vara en dominerande trend inom förpackningssektorn. Ett utökat samarbete mellan Canline och NPB skapar en unik marknadsposition för företagens gemensamma erbjudande med service och installationer över hela världen.

Läs mer

Finansiell information

Innehåll