XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika
eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster.

Affärsenheter

Årsstämma 2019


Välkommen till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 15:00 i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.
 

PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Anmälningsblankett
PDF-icon_small.png     Fullmaktsblankett
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
  med motiverat yttrande
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering av 
  ersättningar till ledande befattningshavare
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt
  8 kap. 54 § aktiebolagslagen
PDF-icon_small.png     Förslag till ny bolagsordning (punkt 18)
PDF-icon_small.png     Årsredovisning 2018
PDF-icon_small.png     Protokoll från föregående
  årsstämma
PDF-icon_small.png     Bolagsordning
Dokumentikon.png  

  Anmälningsformulär för privatperson
  som själv deltar på årsstämman

 

Polyketting – transportörsystem och ackumuleringsenheter

Förvärv av Polyketting

Nederländska Polyketting är XANO-koncernens senaste tillskott. Polyketting utvecklar och tillverkar automationsutrustning i form av transportörsystem och ackumuleringsenheter för hantering av framför allt livsmedelsförpackningar. Företaget är nu en del av XANOs affärsenhet Industrial Solutions. Polykettings produkter och system angränsar till systerbolaget Fredriksons automationslösningar för förpackningshantering. 

Mer om Polyketting
Blowtech – teknisk formblåsning av plast

Blowtech tillför ytterligare teknikkompetens

Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning av plast. Företaget producerar komplexa komponenter till fordon och anläggningsmaskiner samt för utrustning inom infrastruktur. Genom sin mångåriga erfarenhet av formblåsning har Blowtech skapat sig en mycket stark position på framför allt den nordiska marknaden, där det dominerande kundsegmentet idag är tillverkare av tunga fordon. Blowtech har produktionsanläggningar i svenska Gnosjö och norska Kongsvinger.

Mer om Blowtech

Finansiell information

Innehåll