Kalender

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
      
 

7 februari

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Bokslutskommuniké 2018

 

  
      

 

      
 

mars/april

  
  

 
  
  

Årsredovisning 2018

 

  
      

 

      
 

9 maj

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Delårsrapport Q1 2019

 

  
      

 

      
 

9 maj

  
  
15:00 (CET)
 
  
  

Årsstämma i Jönköping

 

  
      

 

      
 

10 juli

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Delårsrapport Q1-Q2 2019

 

  
      

 

      
 

7 november

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Delårsrapport Q1-Q3 2019

 

  
      

 

      
 

6 februari

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Bokslutskommuniké 2019