Kalender

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
      
 

25 juni

  
  
16:00 (CET)
 
  
  

Årsstämma i Jönköping
 

  
      

 

      
 

10 juli

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Delårsrapport Q1-Q2 2020
 

  
      

 

      
 

5 november

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Delårsrapport Q1-Q3 2020
 

  
      

 

      
 

11 februari

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Bokslutskommuniké 2020