XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster.

          

Pressmeddelanden – regulatorisk information

Pressmeddelanden – övrig information

Finansiella rapporter

 

Senaste

 
  PDF-icon_small.png   XANO_2019-Q4_SVE.jpg   Bokslutskommuniké 2019
  PDF-icon_small.png   XANO_2019-Q3_SVE.jpg   Delårsrapport Q1-Q3 2019
  PDF-icon_small.png   XANO_2019-Q2_SVE.jpg   Delårsrapport Q1-Q2 2019
  PDF-icon_small.png   XANO_2019-Q1_SVE.jpg   Delårsrapport Q1 2019
  PDF-icon_small.png   XANO_2018_SVE.jpg   Årsredovisning 2018

 
Arkiv rapporter

Kommande

■  2020-05-07
Delårsrapport Q1 2020
   
  2020-07-10
Delårsrapport Q1-Q2 2020
   

XANO-aktien

XANOs B-aktie inregistrerades på börsen den 5 december 1988. Aktien är nu noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Aktiekapitalet i XANO uppgår till 35,2 MSEK. Det finns 7 288 800 aktier av aktieslag A och 20 898 180 aktier av aktieslag B, totalt 28 186 980 aktier, med kvotvärde 1:25 SEK. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst, alla med lika rätt till utdelning. Totalt antal röster uppgår till 93 786 180.

XANO innehar 292 444 egna aktier av aktieslag B.

Utdelningspolitik
Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov och eventuella återköp av aktier.

Aktien 2018

Kalender

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
      
 

7 maj

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Delårsrapport Q1 2020

 

  
      

 

      
 

7 maj

  
  
15:00 (CET)
 
  
  

Årsstämma i Jönköping

 

  
      

 

      
 

10 juli

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Delårsrapport Q1-Q2 2020

 

  
      

 

      
 

5 november

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Delårsrapport Q1-Q3 2020

 

  
      

 

      
 

11 februari

  
  
TBD (CET)
 
  
  

Bokslutskommuniké 2020

 

  
      

 

Prenumerera . . .

Tryckta rapporter

Av framför allt miljöhänsyn skickar vi inte automatiskt ut tryckt information till våra aktieägare. Om du löpande vill ha tryckta delårsrapporter och årsredovisningar från XANO, ber vi dig registrera dina uppgifter i formuläret som du hittar via länken nedan.

Du som har en pågående prenumeration kan via samma formulär anmäla att du önskar avsluta denna.

Till formulär för tryckt information

Digital information

Om du löpande vill ha information från XANO via epost, kan du anmäla dig till vår digitala prenumerationstjänst genom att fylla i formuläret som du kommer till med hjälp av länken nedan.

Om du vill avsluta en pågående prenumeration går det bra att använda samma formulär.
 

Till formulär för digital information

. . . beställ enstaka rapport

Välj den rapport du vill att vi skickar och fyll i dina uppgifter nedan. Det går också bra att beställa material via telefon 036-31 22 00.

 

Personuppgifter som du lämnar i samband med beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som krävs för att vi ska kunna hantera din beställning.

 

* Obligatoriska uppgifter