Historik

Kort sammanfattning

XANOs historia tar sin början redan 1937. Den startade med neontillverkning i en liten lokal på Torpa i Jönköping.

1979 köpte entreprenören Tord Johansson in sig i företaget som då omsatte ca 10 MSEK. Under 80-talet utformades affärsidén som utgör grundstenen i dagens XANO och flera företagsförvärv genomfördes.

Vid börsintroduktionen i december 1988 bestod koncernen av nio företag uppdelade i två affärsområden med en sammanlagd omsättning på drygt 100 MSEK.

Under verksamhetsåret 2018 uppgick omsättningen till 2 044 MSEK. På vägen hit har två tidigare affärsenheter avskilts och separatnoterats. ITAB Shop Concept delades ut 2004 och tio år senare var det dags för AGES att stå på egna ben.

 

 

Milstolpar i koncernens historia

1979.jpg   Tord_Johansson.jpg   Tord Johansson går in som delägare
1988.jpg   Borsklockan.jpg   Börsintroduktion
1998.jpg   Chart_revenue.jpg   Koncernens omsättning når över 1 miljard SEK
2004.jpg   ITAB.jpg   Utdelning och separatnotering ITAB
2014.jpg   AGES.jpg   Utdelning och separatnotering AGES

 

 

Viktiga händelser genom åren

2018

Förvärv av nederländska Polyketting som arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av automationsutrustning, främst transportör­system och ackumuleringsenheter, till förpacknings­industrin.

  XANO_S-097.jpg
Förvärv av Blowtech Group med produktionsanläggningar i Sverige och Norge. Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning av plast med tillverkning av komplexa komponenter till fordon och anläggningsmaskiner samt för utrustning inom infrastruktur.    XANO_S-096.jpg
 

2016

Förvärv av Jorgensen Engineering i Danmark. Jorgensen levererar teknikledande förpackningsmaskiner och hanteringslösningar till kunder inom segmenten mjölkpulver, livsmedel, läkemedel och djurfoder. 

 

2015

Tord Johansson, XANO:s grundare och styrelseordförande, avlider hastigt i en ålder av 60 år.

Förvärv av Canline i Nederländerna. Canline utvecklar och tillverkar automationsutrustning, huvudsakligen transportörsystem till industrin för lock- och burkhantering.

 

2014

Lennart Persson efterträder Sune Lantz på VD-posten.

Affärsenheten Precision Components avskiljs och delas ut till aktieägarna. Moderbolaget i gruppen, AGES Industri AB, noteras på First North.

Förvärv av Solna Pressgjuteri och ADC of Sweden. Företagen arbetar med pressgjutgods i aluminium.

 

2012

Förvärv av ÅGES och ITB Teknik. Företagen tillverkar och förädlar aluminiumgjutgods.

Avyttring av Eslöv Mekaniska Verkstad (EMEK).

Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad (KMV) och Albins Mekaniska Verkstad. Företagen arbetar som legotillverkare inom skärande bearbetning.

 

2011

Förvärv av Metall Göte som tillverkar metalldetaljer till främst fordonsindustrin.
 

2010

Avyttring av huvudparten av bolagen inom affärsenheten Plastic Components.

 

2008

Förvärv av Mikroverktyg som är specialiserat på små till medelstora finmekaniska detaljer och kugghjul till framför allt nordisk tillverkningsindustri.
 

2007

Förvärv av Eslöv Mekaniska Verkstad (EMEK). Företaget är underleverantör till mekanisk industri med skärande bearbetning i främst rostfritt stål som specialitet.

Förvärv av Rotosplast i Estland. Verksamheten består av konstruktion, utveckling och tillverkning av plastprodukter framställda genom rotationsgjutning.

Förvärv av Värnamo Industri som tillverkar komponenter genom skärande bearbetning för industrier inom bland annat fordon och maskinsystem.

 

2006

Förvärv av rotationsgjutningsverksamhet i Norge som bolagiseras och får namnet Cipax.

Förvärv av Fredriksons. Verksamheten utgörs av systemleveranser till främst livsmedels- och medicinteknisk industri.

 

2005

Namnbyte från ITAB till XANO. Namnet XANO är ett koncentrat av ordet expansion, något som ligger i koncernens långsiktiga målsättning.

Förvärv av Baltic Components i Estland. Företaget är specialiserat på produktion och montering av detaljer till fordonsindustrin.

Förvärv av NPB och Segerströms. NPB utvecklar och tillverkar förpackningsmaskiner och hanteringsutrustning för producenter av dryckes- och livsmedelsförpackningar. Segerströms tillverkar metalldetaljer genom skärande bearbetning till el- och elektronikindustrin samt bil- och verkstadsindustrin.

 

2004

Avveckling av verksamheten i Bladhs Plast Västervik.

Förvärv av LK Precision Parts som är en ledande leverantör av finmekaniska detaljer till bland annat medicinteknisk industri.

ITAB Inredning-koncernen knoppas av och delas ut till aktieägarna. Det utdelade moderbolaget namnändras till ITAB Shop Concept och noteras på Nya Marknaden.

 

2003

Avyttring av Antonson Gruppen.

Avyttring av ITAB Elektronik.

Förvärv av Skandinavisk Inredning som designar och levererar kompletta butiksmiljöer till större kedjeföretag inom detaljhandeln.

Förvärv av inkråmet i danska Shop Equipe. Verksamheten omfattar försäljning och marknadsföring av butiksutrustning i Danmark och den centraleuropeiska marknaden.

Förvärv av Södergrens Metallkonstruktion. Verksamheten omfattar utveckling och tillverkning av metallkomponenter.

Sune Lantz efterträder Tord Johansson som VD för moderbolaget.

 

2001

Förvärv av ETA Trafiksystem som är ett av Nordens ledande företag inom utveckling och försäljning av trafiksignalprodukter och övriga väginformationssystem.

Avveckling av verksamheten i Bladhs Plast Nynäshamn.

 

2000

Förvärv av inkråmet i ISC Inter Shop Center i Nederländerna. Verksamheten omfattar tillverkning av butiksinredning och kassadiskar.

Förvärv av Telmia Konsult & Industri som utvecklar och tillverkar elektronisk och mekanisk utrustning för data- och telekommunikation.

 

1999

Förvärv av Sabina Inredningar som tillverkar butiksinredning.

Förvärv av inkråmet i estländska Teamplast. Verksamheten omfattar tillverkning av plastprodukter inom segmenten elektronik och medicinteknik.

Avyttring av Westal.

Förvärv av Tegema som utvecklar och tillverkar elektronik inom segmenten kommunikation, styrning och övervakning.

Förvärv av Carex Formplast som utvecklar, konstruerar och tillverkar tekniskt formgods i plast.

 

1998

Förvärv av Expo Kaluste i Finland.

Förvärv av Profilspecialisten som tillverkar plastprofiler genom strängsprutning.

 

1997

Förvärv av Akribi Print och Antonson System.
 

1996

Förvärv av KB Design i Norge.

Förvärv av danska Helarcos tillverkning av startbatterikärl.

Förvärv av inkkråmet i Svenska Adja. Verksamheten omfattar tillverkning av tekniska formsprutningsdetaljer.

Förvärv av RIVA Hugin-Swedas kassadisktillverkning i Danmark.

Förvärv av inkråmet i Produktions AB R. Berg. Verksamheten består av tillverkning av kassadiskar till främst skandinavisk dagligvaruhandel.

 

1995

Avyttring av Törnbloms.

Avyttring av Dirak.

Förvärv av Harald Nilsen Innredninger.

Förvärv av Attention-gruppen.

Förvärv av Vetlanda Interiör.

Börsnotering av dotterbolaget Legra i Norge.

 

1994

Förvärv av Örnplast som tillverkar polyetenprodukter genom rotationsgjutning.
 

1992

Förvärv av Metallteknik Met-o-matic som tillverkar entrésystem och kundvagnsautomater för butiker och offentlig miljö.

Förvärv av inkråmet i Trafyr Multitronics. Verksamheten omfattar tillverkning av professionella fick- och handlampor samt utrustning till utryckningsfordon och trafikreglering.

 

1991

Förvärv av 45 % av aktierna i Legra som är Norges ledande tillverkare av butiksinredning.

Förvärv av kassadisktillverkaren Super Service i Danmark

Förvärv av Hagadahls Plast & Metall som tillverkar egna produkter inom elinstallationssektorn. 

 

1990

Förvärv av Vaaranen Elektroniikka i Finland som under några år varit distributör av koncernens skyltprodukter.

Avyttring av HS-Fabrikerna.

Förvärv av Östgöta Elektronik som tillverkar elektroniksystem.

 

1989

Förvärv av Bladhs Past som legotillverkar plastdetaljer genom formsprutning.

Förvärv av Palpax med dotterbolagen ABO Metall och HS-Fabrikerna. ABO Metall tillverkar kassadiskar för dagligvaruhandeln. HS Fabrikerna tillverkar trådartiklar för butiksinredning.

 

1988

Notering av ITAB:s B-aktie på Stockholmsbörsens OTC-lista.

Förvärv av Jämtvarms tillverkning av slangförskruvningar och anslutningsmuffar med tillbehör.

Förvärv av Te-Be Elprodukter som tillverkar avfuktare.

Förvärv av Elo Duvnäs och Polymertekniks tillverkning av kabelförskruvningar.

Förvärv av Resinit som tillhandahåller totallösningar i plast genom formsprutning och mekanisk bearbetning.

Förvärv av belysningsföretaget Westal.

 

1987

Förvärv av Dirak som är Skandinaviens ledande tillverkare av kabelförskruvningar och tätningshylsor.

Förvärv av snickeriföretaget Törnbloms som tillverkar möbler för elektronikprodukter och skyltställ.

Förvärv av Ackurat som tillverkar industridetaljer i formsprutad plast.

 

1979

Tord Johansson går in som delägare i ITAB Elektronik och Ljusskyltprodukter med tillverkning av neonrör och andra ljusprodukter. Namnet ITAB är ursprungligen en förkortning av Igni Tronim AB som uppkom i mitten av 60-talet då företaget tillverkade elektroniska tändsystem.

 

1937

Karl Rothweiler startar neontillverkning på Torpa i Jönköping.